Schooltijden

Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen onafgebroken op school zijn. Zij komen dus tussen de middag niet naar huis.  

 

Vanaf het schooljaar 2010 – 2011 werkt onze school, net als de meeste andere scholen in Geldrop volgens het Hoorns model. Dit betekent dat alle kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag om 12.30 vrij zijn.

 

De schooltijden gelden voor de hele school!

 

Maandag 8.30u - 14.30u
Dinsdag 8.30u - 14.30u
Woensdag 8.30u - 12.30u
Donderdag 8.30u - 14.30u
Vrijdag 8.30u - 12.30u

 

De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Voor die tijd is er geen toezicht op het schoolplein. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen, de leerkracht is aanwezig in het klaslokaal. 

Ouders van nieuwe leerlingen of instromers mogen de eerste week mee naar binnen en nemen afscheid in de gang bij het lokaal.  

Na school zijn ouders van harte welkom in de school, behalve als er vanwege corona weer strengere maatregelen nodig zouden zijn. 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag is de school om 14.30 uur uit. Op woensdag en op vrijdag is de school om 12.30 uur uit.

Pauze:

De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze, als tussen de middag spelen diverse groepen samen buiten.

 

Ochtend:

Groep 5 t/m 8 heeft pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur. 

Groep 1 t/m 4 heeft pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.

 

Middag:

Groep 5 t/m 8 heeft pauze van 12.00 uur tot 12.15 uur. 

Groep 1 t/m 4 heeft pauze van 12.15 uur tot 12.30 uur.

 

Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door leerkrachten van de school.