WAAR IEDERS WERELD GROEIT

Samen met Kinderopvang De Grabbelton vormen we kindcentrum de Appelgaard. Hier zijn twee groepen buitenschoolse opvang, één groep dagopvang en één peutergroep gevestigd die worden geleid door medewerkers van De Grabbelton. Dit maakt dat er snel over en weer contact mogelijk is en de pedagogische- en organisatorische visie nauw op elkaar zijn afgestemd, waardoor kinderen tijdens een schooldag gemakkelijk kunnen schakelen naar de buitenschoolse opvang.

De Grabbelton

De Grabbelton | Geldrop | 040 – 2862608

Andere opvangorganisaties

Daarnaast werkt ’t Klokhuis prettig samen met een aantal andere professionele organisaties in het kader van voor- en naschoolse opvang. Deze organisaties zorgen ervoor dat de kinderen worden gebracht en gehaald. Bovenstaande organisaties zijn bereid uw kind op te vangen voor en na schooltijd en eventueel tijdens vakanties mits er plaats is. De vermelde organisaties voldoen aan de landelijke eisen die zijn vastgelegd in de Beleidsregels Kwaliteit Wet Kinderopvang en er wordt gewerkt volgens een pedagogisch beleid dat in overeenstemming is met de visie van Stichting “De Eenbes”.

Potje Knor | Geldrop | 040 – 2861185 | www.potjeknor.nl
Korein Kinderplein | Eindhoven | 040 – 2948940 | www.korein.nl
De Kinderkamer | Geldrop | 040 – 2893030 | www.dekinderkamer.nl

Wat regel je zelf?

Je regelt zelf de inschrijving van jullie kind bij de buitenschoolse opvang; je sluit zelf een contract af aangaande de opvang. De kosten voor de opvang zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening.
Als het kind al bij deze kinderopvangorganisatie is ingeschreven, hoef je je niet opnieuw aan te melden; je kunt ervoor kiezen je kind aan te melden bij een andere organisatie voor kinderopvang.