Zo ziet ons onderwijs eruit

Expliciet Direct Instructiemodel (EDI)

In de ochtend hebben we aandacht voor de basisvakken: rekenen, taal, spelling en lezen. Bij nieuwe leerstof geven we instructies volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). EDI is gericht op een instructie waarbij de leerkracht de kinderen vertelt wat ze aan het einde van de les moeten kunnen. Tijdens de instructie controleert de leerkracht of de kinderen de instructie begrijpen. Na deze instructie verwerken de kinderen de leerstof. Tijdens de instructie komen de volgende fases aanbod:

ik doe het voor – wij doen het samen – jullie doen het samen – jij doet het alleen

Ondernemer- en eigenaarschap

In de middag is er veel aandacht voor de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek), digitale geletterdheid en creatieve vakken. Bij de kleuters is er aandacht voor ontwikkelingsgericht en procesgericht leren. We werken met rijke thema’s waarbij we de kinderen mede-eigenaar maken  door hen door ons gecreëerde situaties te laten oplossen. Binnen elk thema doen de kinderen ook een klein onderzoek naar iets dat zij interessant vinden. Samen met de kinderen brainstormen we over het onderwerp, bedenken we (onderzoeks)vragen, gaan we op onderzoek uit en maken we dingen die passen binnen het thema.

De groepen 3 t/m 8 werken met de methode Blink geïntegreerd. Ieder jaar zijn er 5 thema’s waarbij thematisch wordt gewerkt. Binnen het thema is er ook aandacht voor onderzoek doen. Net als bij de kleuters stellen de kinderen onderzoeksvragen op die passen bij het thema. Vervolgens zoeken zij allerlei informatie die ze verwerken in een opdracht. Aan het einde van het thema presenteren ze hun werk. We vinden dit belangrijk omdat de kinderen door zelf ondernemend te zijn leren om kritisch te denken, probleemoplossend- en creatief te denken. Deze vaardigheden, ook wel 21-eeuwse vaardigheden genoemd, hebben zij nodig voor de toekomst. Het communiceren met anderen, het samenwerken en werken aan digitale geletterdheid proberen we zoveel mogelijk te combineren met deze thema’s.

Lekker in je vel (jezelf) ontdekken

Je komt pas tot leren wanneer je je veilig voelt. Op onze school vinden we het daarom heel belangrijk dat de kinderen zich veilig en prettig voelen. We werken met de methode De Vreedzame School. Naast alle lessen en oefeningen uit deze methode stimuleren we talent ontwikkelingen. Presenteren tijdens een open podium, workshops en uitstapjes staan daarom ook op ons programma om het ontwikkelperspectief breder te maken dan leren alleen.

Bewegen om te leren

In de huidige maatschappij bewegen kinderen over het algemeen gezien minder dan vroeger. Wij als school vinden het belangrijk dat de kinderen veel bewegen. Kinderen die veel bewegen komen gemakkelijker tot leren. We investeren daarom in een vakleerkracht voor gym. Deze leerkracht geeft de kinderen vanaf groep 3 eenmaal in de week een les met toestellen. De groepsleerkracht geeft daarnaast een les gericht op een spel, maar ook extra lessen uit Het Bewegend Kind. Bij de kleuters geven de groepsleerkrachten zelf twee keer in de week een gymles. Ook hier is er aandacht voor lessen met toestellen en spellessen. Naast de gymlessen en de extra lessen van Het Bewegend Kind spelen de kleuters en de kinderen uit groep 3 langer buiten dan de rest van de school.