Onze zorgvisie

Ieder kind is anders. Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Wij begrijpen dat dit vragen bij je kan oproepen. Met passend onderwijs zorgen wij dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen dat aansluit bij ieders behoeften en mogelijkheden.

Zorgstructuur

We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Deze zorg is samen met de interne begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners afgestemd. Het kind staat centraal en moet zich prettig voelen, dat is ons uitgangspunt.

Zorg- en ondersteuningsteam

We werken nauw samen met ons zorg- en ondersteuningsteam om kinderen zo goed mogelijk zorg op maat te kunnen bieden. Daarbij benutten we de expertise van onze zorgpartners.

Passend onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. De profielen van alle scholen samen garanderen een dekkend netwerk in de regio. Er is dus altijd een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen passend bij het kind.

Je kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij onze directie. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.