Notulen OV

 

De notulen van de OV vergaderingen worden, na goedkeuring, gemaild naar geïnteresseerde ouders.

U kunt zich aanmelden voor deze notulen via orklokhuis AT eenbes DOT nl


Vermeld bij de aanmelding uw naam, emailadres, postcode en huisnummer.