Notulen OV

 

De notulen van de OV-vergaderingen werden voorheen gemaild naar geïnteresseerde ouders.

Vanaf heden zullen de notulen hieronder geplaatst worden, na goedkeuring tijdens de daaropvolgende vergadering.

 

 

Vergaderdata schooljaar 2020-2021:

 

8 juli 2021

26 mei 2021

23 maart 2021

19 januari 2021

9 november 2020 

3 september 2020

 

Schooljaar 2019-2020: 

 

19 mei 2020

15 januari 2020

4 november 2019