Oudervereniging

Onze school heeft een Oudervereniging (OV).  Het doel? Ouders bij de school betrekken en contacten tussen ouders en de school bevorderen. Samen met de teamleden organiseert de OV activiteiten die de school nog leuker maken!

Ouderraad: bestuur van de OV

Minimaal 5 en maximaal 15 ouders vormen samen het bestuur van de OV: de Ouderraad. 

Activiteiten 

De OV wil er samen met de ouders en leerkrachten voor zorgen dat onze kinderen een leuke schooltijd hebben! Ouders betalen elk schooljaar een bijdrage om alle activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis, carnaval, koningsspelen, eindejaarsactiviteit, schoolreis, avondvierdaagse. Voor de activiteiten worden commissies samengesteld van 1 of 2 teamleden en een aantal leden van de Ouderraad.

Vergaderingen

De OV vergadert ongeveer iedere 7 weken. De vergaderingen zijn openbaar. Natuurlijk bent u van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Meer informatie vindt u regelmatig in nieuwsbulletin 't Pitje. De notulen van de vergadering worden -na goedkeuring- op de website geplaatst. Meer informatie vindt u onder Notulen OV.

Jaarvergadering

In een van de eerste weken vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaaroverzicht gepresenteerd, de begroting vastgesteld en eventueel worden de nieuwe leden her- of gekozen.

Bij deze vergadering zijn alle ouders die de ouderbijdrage betalen van harte uitgenodigd. 

Vragen en ideeën?

Hebt u vragen, leuke ideeën of opmerkingen? Benader één van de OR-leden of mail naar orklokhuis AT eenbes DOT nl

 

Leden van de ouderraad:

 

Dagelijks bestuur:

 

Arina Bosch (voorzitter)

06-5177 5836

Marielle Nagel (secretaris) 

Anita Bloemen  (penningmeester)

  

 

Leden:

 

Thea Dekkers 

Meggie Frijters 

Hansie Cabar

Loes Habraken 

Claudia Wouters 

Claudia Hill 
Natasha Dillen Dilek Kardes 
Ingrid Swinkels Sanne Vliegen 
Han Ceelen

Anke Pril

Daniëlle Heesterbeek

 

De OV leden stellen zich hier voor! 

 

Activiteitencommissies


De commissies bestaan uit leerkrachten en leden van de ouderraad. De commissies doen ook een beroep op de hulp van andere ouders. De commissies voor schooljaar 2021-2022:

 

Kinderboekenweek:

Kirsten G, Kirsten D, Valerie, Renske

Sanne, Loes, Ingrid

 

Goede Doelen:

Kirsten D, Kirsten G, Marianne, Renske

Thea, Dilek, Meggie

Sinterklaas: 

Valerie, Renske, Ilonka

Thea, Dilek, Anke, Claudia W

Kerst:

Daniëlle, Kirsten G, Nicky

Natasha, Marielle, Sanne

Carnaval:

Daniëlle, Dirk, Eva

Anita, Claudia H, Daniëlle

 

Koningsspelen:

Ilona, Valerie

Hansie, Han, Ingrid, Daniëlle


Pasen:

Marjolein, Kirsten D

Thea, Anke, Meggie

 

Schoolfotograaf:

Tamara

Anita, Natasha, Hansie, Dilek


Avondvierdaagse:

--

Anira, Loes, Han, Anke, Daniëlle, 


Eindejaarsactiviteit:

Danielle, Valerie, Jeroen, Marjolein, Kirsten G

Natasha, Hansie, Dilek, Meggie

Schoolreis 22-23:

Paulien, Kirsten D

Claudia H, Claudia W, Han

Schoolplein:

Kirsten D, Dirk, Paulien

Arina, Marielle, Loes, Ingrid

 

Verkeer:

Daniëlle

Sanne, Claudia H