Oudervereniging

Onze school heeft een Oudervereniging (OV).  Het doel? Ouders bij de school betrekken en contacten tussen ouders en de school bevorderen. Samen met de teamleden organiseert de OV activiteiten die de school nog leuker maken!

Ouderraad: bestuur van de OV

Minimaal 5 en maximaal 15 ouders vormen samen het bestuur van de OV: de Ouderraad. 

De OV-leden stellen zich hier voor!

Activiteiten 

De OV wil er samen met de ouders en leerkrachten voor zorgen dat onze kinderen een leuke schooltijd hebben! Ouders betalen elk schooljaar een bijdrage om alle activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstfeest, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en Avondvierdaagse. Voor de activiteiten worden commissies samengesteld van 1 of 2 teamleden en een aantal leden van de Ouderraad.

Vergaderingen

De OV vergadert 6x per jaar.  De vergaderingen zijn openbaar. Natuurlijk bent u van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Meer informatie vindt u regelmatig in nieuwsbulletin 't Pitje. De notulen van de vergadering worden -na goedkeuring- op de website geplaatst. Deze vindt u onder Notulen OV.

Jaarvergadering

In een van de eerste weken vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaaroverzicht gepresenteerd, de begroting vastgesteld en eventueel worden er nieuwe leden gekozen. Bij deze vergadering zijn alle ouders van harte uitgenodigd. 

Vragen en ideeën?

Hebt u vragen, leuke ideeën of opmerkingen? Benader één van de OV-leden of mail naar orklokhuis AT eenbes DOT nl

 

Leden ouderraad OV 2022-2023:

 

 

Dagelijks bestuur: Arina (voorzitter)

mama van Lenora (groep 8) en Iduna (groep 4),

06-5177 5836, arinacrielaard@hotmail.com

  Daniëlle (secretaris) mama van Pip (groep 5)
  Anita (penningmeester)

mama van Tessa (groep 7)

06-2395 2226

Leden: Claudia (assistent-penningmeester) mama van Leni (gr 8) en Nora (gr 4)
  Meggie (assistent-secretaris) mama van Mirthe (gr 5) en Mara (gr 3b)
  Marielle mama van Menno (gr 7) en Amber (gr 3b)
  Natasha mama van Roan (gr 8) en Dean (gr 3a)
  Hansie mama van Caner (gr 8) en Yonca (gr 4)
  Sanne mama van Job (gr 5), Max (gr 3b) en Bo (gr 1/2b)
  Dilek mama van Hamza (gr 5) en Dila (gr 1/2b)
  Han mama van Yesper (gr 7) en Matz (gr 4)
  Anke mama van Bente (gr 7)
  Géraldine mama van Jules (gr 6) en Mathis (gr 3a)
  Jurney mama van Luuk (gr 3a)

 

De OV leden stellen zich hier voor! 

 

Activiteitencommissies


De commissies bestaan uit leerkrachten en leden van de ouderraad. De commissies doen ook een beroep op de hulp van andere ouders. De commissies voor schooljaar 2022-2023:

 

Kinderboekenweek:

juf Kirsten D, Claudia W, Hansie 

Goede Doelen:  

Arina, Claudia

Sinterklaas: 

Natasha, Dilek, Anke, Jurney

Kerst: 

Marielle, Sanne, Hansie

Carnaval:

Anita, Daniëlle, Géraldine

 

Koningsspelen:

Natasha, Sanne, Han


Pasen:

Marielle, Meggie, Jurney

 

Schoolfotograaf:

Anita, Han, Géraldine

Avondvierdaagse:

Arina, Meggie, Daniëlle, Géraldine


Eindejaarsactiviteit:

Natasha, Hansie, Anke

Schoolreis 23-24: 

Claudi, Dilek, Jurney

 

Schooltuin:

Arina, Marielle

 

Verkeer:

juf Daniëlle, Sanne, Meggie