Oudervereniging

Onze school heeft een Oudervereniging (OV).  Het doel? Ouders bij de school betrekken en contacten tussen ouders en de school bevorderen. Samen met de teamleden organiseert de OV activiteiten die de school nog leuker maken!

Ouderraad: bestuur van de OV

Minimaal 5 en maximaal 15 ouders vormen samen het bestuur van de OV: de Ouderraad. 

Activiteiten 

De OV wil er samen met de ouders en leerkrachten voor zorgen dat onze kinderen een leuke schooltijd hebben! Ouders betalen elk schooljaar een bijdrage om alle activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis, carnaval, koningsspelen, eindejaarsactiviteit, schoolreis, avondvierdaagse. Voor de activiteiten worden commissies samengesteld van 1 of 2 teamleden en een aantal leden van de Ouderraad.

Vergaderingen

De OV vergadert iedere 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar. Natuurlijk bent u van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Meer informatie vindt u regelmatig in nieuwsbulletin 't Pitje. Indien u graag de notulen ontvangt kunt u zich hier voor aanmelden. Meer informatie vindt u onder Notulen OV.

Jaarvergadering

In een van de eerste weken vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaaroverzicht gepresenteerd, de begroting vastgesteld en eventueel worden de nieuwe leden her- of gekozen.

Bij deze vergadering zijn alle ouders die de ouderbijdrage betalen van harte uitgenodigd. 

Vragen en ideeën?

Hebt u vragen, leuke ideeën of opmerkingen? Benader één van de OR-leden of mail naar orklokhuis AT eenbes DOT nl

 

Leden van de ouderraad:

 

Dagelijks bestuur:

 

Arina Bosch (voorzitter)

Akert 146

040-2132996

Janneke van den Reek (secretaris) 

Wouter Pril  (penningmeester)

  

 

Leden:

 

Debbie

Claudia Wouters

Johan Ruis

Anita Horvers

Thea Dekkers

Natasha Dillen

Marielle Nagel

Nanda Ristie

Linda van Hout

Hansie Cabar
Loes Habraken  

De OV leden stellen zich hier voor! 

 

Activiteitencommissies


De commissies bestaan uit leerkrachten en leden van de ouderraad. De commissies doen ook een beroep op de hulp van andere ouders. De commissies voor schooljaar 2017-2018:

 

Kinderboekenweek:

Lya, Kirsten

Arina, Claudia, Loes

 

Sinterklaas:

Marion, Tamara

Thea, Mariëlle, Natasha

Kerst: 

Kirsten, Ilona, Lya

Janneke, Debbie, Wouter, Linda


Carnaval:

Martine, Brigit

Linda, Anita, Loes

Koningsspelen:

Ilona, Brigit, Marieke

Debbie, Johan, Mariëlle, Linda, Hansie

 

Avondvierdaagse:

Arina, Wouter, Anita, Johan


Schoolfotograaf:

Tamara

Anita, Hansie


Schoolreis 18-19:

Tamara, Brigit, Wesley

Thea, Wouter, Claudia


Goede doelen:

Wesley, Brigit

Thea, Mariëlle, Hansie


Eindejaarsactiviteit:

Lisette, Ilona, Brigit

Janneke, Natasha, Nanda