Oudervereniging

Onze school heeft een Oudervereniging (OV).  Het doel? Ouders bij de school betrekken en contacten tussen ouders en de school bevorderen. Samen met de teamleden organiseert de OV activiteiten die de school nog leuker maken!

Ouderraad: bestuur van de OV

Minimaal 5 en maximaal 15 ouders vormen samen het bestuur van de OV: de Ouderraad. 

Activiteiten 

De OV wil er samen met de ouders en leerkrachten voor zorgen dat onze kinderen een leuke schooltijd hebben! Ouders betalen elk schooljaar een bijdrage om alle activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis, carnaval, koningsspelen, eindejaarsactiviteit, schoolreis, avondvierdaagse. Voor de activiteiten worden commissies samengesteld van 1 of 2 teamleden en een aantal leden van de Ouderraad.

Vergaderingen

De OV vergadert ongeveer iedere 7 weken. De vergaderingen zijn openbaar. Natuurlijk bent u van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Meer informatie vindt u regelmatig in nieuwsbulletin 't Pitje. De notulen van de vergadering worden -na goedkeuring- op de website geplaatst. Meer informatie vindt u onder Notulen OV.

Jaarvergadering

In een van de eerste weken vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaaroverzicht gepresenteerd, de begroting vastgesteld en eventueel worden de nieuwe leden her- of gekozen.

Bij deze vergadering zijn alle ouders die de ouderbijdrage betalen van harte uitgenodigd. 

Vragen en ideeën?

Hebt u vragen, leuke ideeën of opmerkingen? Benader één van de OR-leden of mail naar orklokhuis AT eenbes DOT nl

 

Leden van de ouderraad:

 

Dagelijks bestuur:

 

Arina Bosch (voorzitter)

06-5177 5836

Janneke van den Reek (secretaris) 

Anita Bloemen  (penningmeester)

  

 

Leden:

 

Thea Dekkers

Meggie Frijters

Marielle Nagel

Loes Habraken

Claudia Wouters

Claudia Hill
Anita Bloemen Dilek Kardes
Hansie Cabar Sanne Vliegen
Natasha Dillen

Han Ceelen

Ingrid Swinkels

Anke Pril

De OV leden stellen zich hier voor! 

 

Activiteitencommissies


De commissies bestaan uit leerkrachten en leden van de ouderraad. De commissies doen ook een beroep op de hulp van andere ouders. De commissies voor schooljaar 2020-2021:

 

Kinderboekenweek:

Marianne, Kirsten D

Claudia W, Loes, Ingrid

 

Goede Doelen:

Kirsten D

Thea, Claudia W, Meggie

Sinterklaas: 

Kirsten G, Jeroen, Kirsten D

Thea, Dilek, Anke

Kerst:

Ilona, Danielle

Janneke, Marielle, Sanne

Carnaval:

Tamara, Kirsten D, Dirk

Anita, Claudia H, Han

 

Koningsspelen:

Ilona, Valerie

Marielle, Hansie, Claudia H


Pasen:

Marjolein, Danielle

Loes, Dilek, Ingrid

 

Schoolfotograaf:

Tamara

Anita, Natasha, Hansie


Avondvierdaagse:

--

Arina, Meggie, Dilek, Ingrid, Anke


Eindejaarsactiviteit:

Danielle, Valerie, Lisette

Natasha, Hansie, Janneke

Schoolreis 21-22:

Kirsten G, Kirsten D

Thea, Claudia W, Han

Schoolplein:

Kirsten D, Meike, Valerie, Dirk

Arina, Marielle, Loes, Meggie