Ouderbetrokkenheid

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Schoolapp

Wij maken gebruik van een schoolapp. Deze is voor alle ouders te downloaden voor algemene informatie. Specifieke informatie over de groep van uw kind, krijgt u na aanmelding in de app. Hou hiervoor de laatste 4 cijfers van het BSN nummer van uw zoon of dochter bij de hand. 

De app is te downloaden in zowel de playstore als de iStore

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

Rapporten

Twee maal per schooljaar ontvangt u een rapport van uw kind. Uiteraard kunt ook buiten de rapportperioden altijd aangeven als u een vraag heeft en/ of een gesprek wenst. Maak dan rechtstreeks een afspraak voor een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind. 

Ouderavond

Rond het eerste rapport zijn er zogenaamde 10-minutengesprekken. Op deze avond krijgt u de kans om het werk van uw kinderen in te zien en om de resultaten, ontwikkeling en sociale gesteldheid van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. Deze avonden zijn facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van maakt. Uiteraard bevelen we dit van harte aan! 

 

In november is er geen rapport voor de kinderen, maar zijn er wel gesprekken. Deze gesprekken gaan voornamelijk over het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, wordt u alsnog uitgenodigd.

Ouderpanel

In het afgelopen schooljaar hebben we regelmatig gebruik gemaakt van een ouderpanel. Oproepen om deel te nemen aan de ouderpanels staan altijd in ’t Pitje. U kunt zich zo aanmelden om mee te denken over beleidsvoornemens van de school.

Parnassys

U zult regelmatig mails krijgen via ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit zijn meestal berichten die speciaal voor de betreffende groep of ouder bestemd zijn.

Nieuwbrief

Iedere twee weken ontvangt u "'t Pitje" . Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. Hier kunt u uw mailadres doorgeven zodat u hem digitaal kunt ontvangen.

Website/Facebook/Twitter

De foto’s en publicaties op onze website, facebook en twitter zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.

Open Dag

Op woensdag 17 maart 2021 is er een open dag. Nieuwe ouders zijn dan van harte welkom om onze school te bezoeken tussen 9.00-12.00 uur. De leerlingen en leerkrachten zullen u graag informeren over de werkwijze op onze school. 

Oudervereniging

Onze school heeft een Oudervereniging (OV). Het doel? Ouders bij de school betrekken en contacten tussen ouders en de school bevorderen. Samen met de teamleden organiseert de OV activiteiten die de school nog leuker maken!

Medezeggenschapsraad

 

De school heeft ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en praat met over onze school en de ontwikkelingen binnen de school.