Notulen MR

De notulen van de MR vergaderingen worden, na goedkeuring, gemaild naar geïnteresseerde ouders.

U kunt zich aanmelden voor deze notulen via Tamara van den Broek, secretaris van de MR. 


Vermeld bij de aanmelding uw naam, emailadres, postcode en huisnummer.