Leden MR

Namens de ouders: 

Patrick van Eerd:

getrouwd, vader van 2 kinderen en sinds augustus 2007 lid van de MR.

 

"Mijn motivatie om als ouderafgevaardigde zitting te nemen in de MR, is dat ik betrokken wil zijn bij wat er speelt op de school. En dan vooral op een meer strategisch niveau wat betreft de kwaliteit van de school in het algeheel. Bovendien wil ik – om die kwaliteit op de lange termijn te borgen en eventueel te verbeteren – ook de mogelijkheid hebben om daarop invloed uit te kunnen oefenen."

Maurice Donners:

vader van 3 kinderen en sinds augustus 2010 lid van de MR.

 

"Mijn belangrijkste motivatie om plaats te nemen in de MR is het kunnen meedenken en meebeslissen over het huidige en toekomstige beleid van ’t Klokhuis en dit vanuit een ouderperspectief te bekijken. Zonder discussie moeten onze kinderen hierbij altijd centraal staan!
De belangrijkste basis voor een goede school is naar mijn mening de kwaliteit van het onderwijs. Naast een goede vorm van kennisoverdracht moet de school ook zorgdragen voor een prettig klimaat waar kinderen zich prettig en veilig voelen, maar waar ook ouders zich thuis voelen.
Alle zaken die in en rond school spelen zijn mogelijke onderwerpen voor de MR. Indien u als ouder een bepaald onderwerp zou willen aandragen, schroom dan niet om een van de MR-leden aan te spreken."  

Susanne Sterk:

Moeder van Lex (3e klas Augustinianum), Freek (2e klas Novalis College ), Guusje (groep 5) en Emma (groep 4).
Ik ben sinds 2015 lid van de MR, dit trekt me omdat ik op die manier meer met de inhoudelijke en onderwijskundige zaken van deze school bezig kan zijn. Onderwijs blijft veranderen en groeien en het is belangrijk dat we daar met z'n allen het beste uit blijven halen.
Naast mijn gezellige, drukke huishouden ben ik nog 2 dagen werkzaam bij de orthodontiepraktijk hier in Geldrop. In mijn spaarzame vrije tijd houd ik erg van lezen, streetdance,zumba en taibo.
Mochten er vragen of dingen zijn die betrekking hebben op MRzaken, dan kun je me altijd aanspreken.
Groetjes Susanne Sterk 

 


 

Namens het personeel:

Lisette van der Hulst:

vanaf 2008 werkzaam op 't Klokhuis en sinds 2010 lid van de MR. 

Tamara Schenkels: 

sinds 2014 lid van de MR.

Marieke van den Bogaard:

sinds 2014 lid van de MR.