Aanmelden

Mijn kind aanmelden

 

Spreekt onze school u aan en u wilt uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen.

Tijdens het kennismakingsgesprek horen we ook graag iets over uw kind!
Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Wenst u een gesprek neem dan contact op met Wilma Vos of Bregje Okkerse, (040) 286 29 64 .

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Hierna volgt een gesprek op school waarbij we nader ingaan op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

 

Een maand voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een brief van de groepsleerkracht met daarin alle informatie voor een goede start. Daarin staat ook vermeld wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag maximaal 5 dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voordat uw kind op onze school begint.

 

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

 

Instromen kleuters 

 

Wordt uw kind 4 jaar in de 8 weken voor de zomervakantie? Dan stroomt uw kleuter in principe in na de zomervakantie.

Het schooljaar loopt die laatste 8 weken op het einde: er zijn dan afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van ‘opstarten’. 

 

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.