Zorg voor de ontwikkeling

Wij ondersteunen de ontwikkeling van ieder kind, op eigen tempo en niveau.

Leerlingvolgsysteem

In ons uitgebreide leerlingvolgsysteem zien we waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling.

In groep 1 en 2 observeert de leerkracht uw kind regelmatig. Hier registreren we de voortgang in het volgsysteem KIJK 1-2. In groep 3 t/m 8 nemen we methodegebonden toetsen af. Daarnaast gebruiken we de onafhankelijke toetsen van Cito voor alle kinderen van groep 1  t/m 8.

Digitale dossiers

Van alle kinderen houden we een digitaal dossier bij. Daarin staan de gegevens van uw kind, verslagen en besprekingen, toetsresultaten, rapporten en onderzoeksverslagen. De school beschermt de gegevens volgens de normen van de Wet op Persoonsregistraties. Wilt u het dossier inzien? Dien dan een schriftelijk verzoek in bij de directeur.

Dyslexie

We volgen nadrukkelijk de leesontwikkeling van kinderen en kijken we of er mogelijk signalen zijn van dyslexie. We zijn ervan overtuigd dat leren lezen een van de belangrijkste pijlers is voor het schoolsucces. We werken preventief en leggen het accent op het signaleren en extra begeleiden in groep 1 t/m 4.

Groepsplannen

Regelmatig bespreekt de leerkracht de groep met de intern begeleider. Alle kinderen komen in die groepsbespreking aan bod. We kijken welk niveau het kind heeft en wat het kind nodig heeft om zo goed mogelijk te  functioneren. In het groepsplan staat precies beschreven hoe we met de verschillende kinderen uit de groep werken.

 

Werken met groepsplannen leidt tot:

  • kwaliteitsverbetering van instructie
  • betere afstemming van het onderwijsaanbod op onderwijsbehoefte
  • versterking van de zorg
  • planmatig onderwijs
  • en – uiteindelijk – betere leerresultaten

Wij laten u weten in welke groep van het groepsplan uw kind geplaatst is. Krijgt uw kind een specifiek of extra aanbod? Dan ontvangt u een beschrijving van het aanbod.

Passend onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin vindt u informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het profiel legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband laten zien welke ondersteuning we in de regio kunnen bieden. Voor alle kinderen is er een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

Ons schoolondersteuningsprofiel

Ons profiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).
  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

U kunt het opvragen bij de directeur.