21st century skills

Denkt u eens na…. Welke beroepen zouden er over 20 jaar zijn? Uiteraard  zijn er dan beroepen die er nu ook zijn. Maar er komen vast ook nieuwe beroepen bij.

 

Misschien zijn er over 20 jaar wel productiviteitsadviseurs, persoonlijke digitale curatoren, digitale detox therapeuten. Of docenten hacken, drone bestuurders of crowdfunding specialisten.


Van die laatste drie beroepen is het zeker niet ondenkbaar dat ze de komende jaren al hun opmars maken.

Wie weet wat uw kind later wordt…

 

In de toekomst worden andere vaardigheden steeds belangrijker.
Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar vaardigheden die de leerlingen die nu bij ons op school zitten later nodig zullen hebben.

Dit worden de 21st century skills genoemd, oftewel de vaardigheden van de 21e eeuw.
Kennisnet heeft hier een Nederlands model voor ontwikkeld:

We leggen u graag uit hoe u dit model moet lezen.

 

De kern van deze cirkel is “Onderwijs in de 21e eeuw”. Onderwijs blijft belangrijk!
We geven dat onderwijs aan kinderen om ze te laten leven, werken en leren (de buitenste cirkel).

Tussen de binnenste en  buitenste cirkel staat HOE we dat willen doen.


Dichtbij de kern staat “Taal & Rekenen”. Dat blijven de belangrijkste vakken; de kernvakken.

Tussen Taal & Rekenen en Kernvakken staan 7 vaardigheden. Deze vaardigheden gaan nu en in de toekomst een steeds belangrijkere plek innemen in ons onderwijs.


Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen deze vaardigheden steeds meer en meer nodig gaan hebben.
Bijvoorbeeld creativiteit. Daarmee wordt niet “knippen en plakken” bedoeld, maar creatieve oplossingen voor een probleem bedenken.


Of wat denkt u van kritisch denken? Het leren een eigen mening te vormen en geven, maar ook goed nadenken over iets wat je hoort, ziet of meemaakt. Dat wat ik hoor, is dat wel waar? Of wat kan ik daarmee?

 

Op ’t Klokhuis zijn we ons bewust van onze veranderende taak en rol. Meer en meer gaan we ons focussen op deze vaardigheden. Maar zoals ook in de cirkel staat, onderwijs in de kernvakken blijft centraal staan.

 

We hebben op ’t Klokhuis gekozen om de kernvakken in de ochtenden op het rooster te zetten en het thematisch werken in de middagen. Hierdoor ontstaat een mooie balans in ons onderwijsaanbod.

 

Door het thematisch werken, laten we leerlingen meer en meer kennismaken en oefenen met de vaardigheden. Op deze manier bereiden we ze voor op leven, leren en werken in de toekomst!