Onderwijs

Kwalitatief  goed  onderwijs  is  niet  alleen  gericht  op  leeropbrengsten.  Goed  onderwijs kenmerkt  zich  ook  door  een  sfeer  van  openheid  en  vertrouwen  waarin  uw kind zich  veilig  voelt.

 

Dit schooljaar volgen circa 230 leerlingen onderwijs op onze school. We werken elke ochtend met 9 groepen. Deze ochtenden wordt het taal- en rekenonderwijs gegeven binnen de eigen groep.

 

Groepen 4 t/m 8

Deze groepen werken op verschillende momenten aan thematisch werken. Binnen een thema krijgen de leerlingen opdrachten die ze in tweetallen of groepjes ("teams") uit moeten voeren. Dit thema is voornamelijk gekoppeld aan de wereldorienterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie). Deze thema's zijn gekoppeld aan de kerndoelen.  De thema's voor schooljaar 2021-2022 zijn: 

  • Oceanen, zeeën en water
  • Sprookjes, middeleeuwen en geloven
  • Kleding
  • Uitvindingen en ontdekkingen
  • Wonen en milieu
  • Kunst (geschiedenis)

Ook de groepen 1/2 volgen deze thema's.

 

De groepen 3/4 werken voorbereidend in de groep aan een project. De groepen 5/6 en 7/8 werken groepsoverstijgend. In de teams waarin de leerlingen werken zitten leerlingen uit deze groepen. Leren van en met elkaar!