Missie en visie

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van respectvolle, zelfbewuste en sociale mensen met sterk ontwikkelde cognitieve vaardigheden die actief deel uitmaken van de maatschappij. Het is onze ambitie dat wij hoge opbrengsten realiseren, door goede samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen verantwoording nemen voor hun eigen leerproces, zodat ze zich vaardigheden voor de 21ste eeuw eigen maken. Dat zijn vaardigheden zoals: samenwerken, kritisch denken en communiceren.

Onze kwaliteiten

  • Wij bieden een veilige leer- en leefomgeving
  • Wij bieden onze leerlingen ondersteuning op maat
  • Wij zijn helder in onze communicatie
  • Wij bieden in alle groepen dagelijks veel structuur
  • Wij staan voor een goede, degelijke instructie tijdens iedere les

Onze kernwaarden

Bij alles wat we doen, laten we ons leiden door vijf kernwaarden: professioneel, betrokken, trots, nieuwsgierig en effectief. 

Professioneel

Wij houden ons aan afspraken en zorgen voor een geordende leeromgeving. Ons team is eerlijk en realistisch en reflecteert ook kritisch op haar eigen handelen. Daarbij gebruiken we de feedback van elkaar, leerlingen en ouders.

Op onze school zijn we samen verantwoordelijk voor het leren van alle leerlingen. Daarbij hoort dat we goed luisteren naar de leerlingen en hun ouders.

Betrokken

Hoe kun je leerlingen betrekken bij het leren en hun eigen leerproces? Bij ons doen we dat door samen met de leerling leerdoelen op te stellen en een actieve leerhouding van de leerlingen te stimuleren. Omdat we de leerling goed willen kennen, werken we actief samen met ouders. We betrekken hen bij de ontwikkeling van ons onderwijs, het leerproces en stimuleren onderwijsondersteunend gedrag.

 

Trots

We zijn trots op de leerlingen van onze school! Complimenten geven hoort daarbij. Hoe we dat doen? We stimuleren het zelfvertrouwen van leerlingen en benadrukken hun positieve eigenschappen en resultaten. Wij creëren een groepsgevoel op onze school waarin we trots zijn op elkaar, leerlingen en ouders.

Nieuwsgierig

Wat gaat er om in een kind? We willen weten wat er leeft in een groep en bij individuele leerlingen. We leren kinderen om zelf dingen te ontdekken. Daarbij maken we gebruik van nieuwe en moderne materialen en media om hen te prikkelen. Maar als team zijn we ook nieuwsgierig: we leren ook nieuwe zaken van elkaar. We gebruiken (nieuwe) media om anderen van informatie te voorzien.

 

Effectief

Dat we kwalitatief goed les geven en kijken naar wat goed is voor de leerlingen, spreekt voor ons voor zich. Effectief werken laat zich ook op andere manieren zien: we werken analytisch, doelgericht en planmatig en kijken naar het niveau van elk kind door les te geven met een gedifferentieerde instructie. We zorgen voor een goede overdracht en afstemming met elkaar. We zeggen de juiste dingen, tegen de juiste mensen, op de juiste manier, op de juiste plek.

.