Ouderbijdrage

Ieder jaar vragen we een vrijwillige ouderbijdrage aan alle ouders. De bijdrage is nodig om alle activiteiten te kunnen betalen in en rond de school die geen onderdeel zijn van het ‘gewone onderwijs’. Denk aan de Sinterklaascadeaus en de schoolreis. 

 

De ouderbijdrage voor dit jaar is € 35,00 per leerling, maar u mag natuurlijk ook meer geven. 
Wij rekenen erop dat iedereen de bijdrage betaalt. 
Heeft u hier vragen over of wilt u overleggen om bijvoorbeeld in gedeeltes te betalen, neemt u dan gerust contact op met ons via ons e-mailadres orklokhuis@eenbes.nl of met een van de leden van het dagelijks bestuur van de oudervereniging.
 
Uw bijdrage moet voor 1 september van dit schooljaar binnen zijn op bankrekeningnummer: NL52 RABO 0127 4101 71 t.n.v. Oudervereniging Basisschool 't Klokhuis te Geldrop, onder vermelding van voor- en achternaam van de leerling en het groepsnummer
Door het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt u lid van onze vereniging.
Als uw kind instroomt in de periode na de schoolreis tot aan de kerstvakantie dan vragen wij de helft van de ouderbijdrage.
 
Stroomt uw kind na de kerstvakantie in, dan mag u natuurlijk ook een bijdrage geven voor de activiteiten die wij in de tweede helft van het schooljaar organiseren. Ook zonder het betalen van een bijdrage kunt u in dit laatste geval lid worden van de oudervereniging. 
U kunt ons dat laten weten op het eerdergenoemde e-mailadres.

Voor ouder(s)/verzorger(s) die een inkomen hebben tot ongeveer 120% van het bijstandsniveau:

 

Er zijn mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van onder andere de ouderbijdrage. Voor meer informatie kunt u kijken op www.leergeldgeldrop.nl of stuur een mail naar info AT leergeldgeldrop DOT nl.

Schrijven kan ook,

Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo, Postbus 73, 5660 AB Geldrop.

 

Ook bij de gemeente Geldrop-Mierlo zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in schoolkosten. Let op, de peildatum voor de leeftijd van het kind is 1 januari. Kijk verder voor informatie op: 

https://www.geldrop-mierlo.nl/minimaregelingen#Bijzondere%20bijstand%20schoolkosten

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) via 040-289 3893. Zij kunnen eventueel ook het aanvraagformulier voor de bijzondere bijstand aan u toesturen.