Ouderbijdrage

De bijdrage is vrijwillig, maar als u niet betaalt kan uw kind niet deelnemen aan de activiteiten. Uw kind krijgt dan die dag een ander programma op school.

De ouderbijdrage voor dit jaar is € 33,00 per leerling, u mag ook meer geven. Uw bijdrage moet voor 1 september van dit schooljaar binnen zijn op bankrekeningnummer: NL52 RABO 0127 4101 71 t.n.v Oudervereniging Basisschool 't Klokhuis te Geldrop, onder vermelding van naam van de leerling en het groepsnummer. 

 

Voor ouder(s)/verzorger(s) die een inkomen hebben tot ongeveer 120% van het bijstandsniveau:

 

Er zijn mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van onder andere de ouderbijdrage. Voor meer informatie kunt u kijken op www.leergeldgeldrop.nl of stuur een mail naar info AT leergeldgeldrop DOT nl.

Schrijven kan ook,

Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo, Postbus 73, 5660 AB Geldrop.

 

Ook bij de gemeente Geldrop-Mierlo zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in schoolkosten. Let op, de peildatum van de leeftijd is 1 januari. Kijk verder voor informatie op www.geldrop-mierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/bijzondere-bijstand-schoolkosten. U kunt eventueel de gemeente op nummer 14 040 bellen om het aanvraagformulier toe te laten sturen.

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) via datzelfde telefoonnummer.