Onderwijsvernieuwingsblog 3

Uit de praktijk in groep 1/2/3

 

Vorig schooljaar is onze school gestart met een unit 6/7, meer hierover heeft u kunnen lezen in het eerste bericht van onze onderwijsvernieuwingsblog. 

 

In schooljaar 2019/2020 gaan wij door het hele Klokhuis heen aan de slag met deze onderwijsvernieuwing en ‘unitonderwijs’. Zoals in de vorige blog al is geschreven: ‘Unit is maar een benaming, er zijn ook andere termen mogelijk. Wij gebruiken de term unit, omdat dit het meest dichtbij komt bij ons ideaalbeeld’.  

Op de studiedag van vrijdag 13 september hebben wij als team gekeken naar waar we nu staan en naar wat wij willen als volgende stap. Daarover willen wij wat meer vertellen. 

 

In de unit 1/2/3 hebben wij momenteel twee groepen 1/2, een groep 2/3 en een groep 3. Wij willen zoeken naar een zo ideaal mogelijke situatie, waarin wij zoveel mogelijk aanbod geven op het niveau van het kind en waarbij wij vooral niet allemaal hetzelfde doen op dezelfde dag en het als leerkracht ook nog eens allemaal voor onszelf voorbereiden. Wij willen kijken waar wij, maar vooral ook de kinderen, elkaar kunnen ontmoeten en het aanbod kunnen krijgen wat zij op dat moment nodig hebben.  

 

We zijn het schooljaar gestart met het geven van de instructie van groep 3 voor alle groep 3 leerlingen tegelijkertijd. In die tijd kregen de groep 1 en 2 leerlingen allemaal aanbod in de eigen klas. Nog steeds veel zelf voorbereiden en in de eigen klas blijven. Alleen de kinderen van groep 2/3 zaten wisselend in de lokalen van groep 1/2, groep 2/3 en groep 3. Wat ze overigens snel en goed hebben opgepikt! 

 

De volgende stap is dat tijdens de instructie van groep 3 er ook groepsoverstijgend aanbod was voor de kinderen van groep 1 en 2. We gingen elkaar al een stukje meer ontmoeten en wij als leerkrachten hoefden niet meer alles voor ieder niveau voor te bereiden. Ook het aanbod kon zo meer aansluiten bij alle kinderen die op dat moment bij jouw kring zaten.  

 

Toch waren we nog niet tevreden. Het stukje groepsoverstijgend aanbod/instructie geven was fijn. Maar toch waren zowel bij groep 3 als bij de kleuters de groepen erg groot en konden wij niet de aandacht geven die we graag zouden willen geven. 

 

Op de studiedag van vrijdag 13 september hebben wij als team uitgewisseld waar we nu staan, we hebben in gesprekken met elkaar (waarbij bovenbouw en onderbouw elkaar kritische vragen hebben gesteld) gekeken wat een ideaalbeeld is en wat daartoe de eerste stap zou kunnen zijn. Deze zijn wij ook direct uit gaan werken en dit is ook vandaag al in gegaan. 

 

Als eerste hebben wij het stukje taal en leren lezen aangepakt. Iedere dag is er een vol uur waarin er voor alle groepen 1/2/3 instructie/aanbod rondom taal en leren lezen plaatsvindt. 

 

De instructie van groep 3 vindt niet meer klassikaal plaats. De kinderen mogen zelf kiezen of zij bij de instructie aansluiten of niet. Het is tenslotte zonde wanneer je minstens een kwartier een letter moet leren die je al lang kent. Wie instructie wil volgt deze en maakt vervolgens begeleid een activiteit (bijv. het werkboek) met de leerkracht. Wie denkt geen instructie nodig te hebben moet minstens twee activiteiten doen rondom de letter (bijv. werkboek en klikklakboekje) om te bewijzen dat ze de letter kennen. 

Wanneer wij als leerkrachten na 2 dagen werken aan een letter zien dat kinderen deze beheersen, dan krijgen ze een sticker op de lettermuur. 

Na het verplichte werk werken alle kinderen uit de kieskast of kiezen zij ontwikkelingsmateriaal wat geschikt is voor oudste groep 2 kinderen en groep 3 kinderen.  

Er vindt instructie en begeleide verwerking plaats in 2 rondes, zodat we een kleinere groep kinderen hebben die we automatisch meer aandacht en begeleiding kunnen geven.  

Wanneer dit goed werkt mogen ook groep 2 kinderen die geïnteresseerd zijn aan gaan sluiten bij de instructie. 

 

In het taaluur zijn er voor de kinderen uit groep 1 en 2 ook momenten met aanbod. Zij mogen zelf kiezen of en aan welk aanbod zij deelnemen (wij vertellen natuurlijk wel wat er te doen is) of dat zij er voor kiezen om te werken met ontwikkelingsmateriaal of in de hoeken, waarmee ze natuurlijk ook aan (taal)doelen werken. Zij werken dan ook in ruimtes waarin aanbod plaatsvindt. Een kind wat dus niet voor aanbod kiest, pikt er allicht wat van op. 

 

Hoe dit in de praktijk gaat lopen en hoe het daarna verder gaat, dat leest u in onze volgende blog.