Onderwijsvernieuwingsblog 2

Studiedag

 

Vrijdag 13 september was de eerste studiedag van het schooljaar. Bewust vroeg gepland, want we willen graag aan de slag met ons doel voor dit schooljaar: Uitzoeken hoe kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten op het niveau van elke leerlingen.

We zijn begonnen met het presenteren aan elkaar waar we allemaal al mee bezig zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Ervaringen van leerkrachten die dit jaar gestart zijn met Snappet. Hoe zien deze lessen eruit, wat doen we anders, wat zijn de voordelen en waar loop je nog tegenaan?
  • Wat doen de leerkrachten die vorig schooljaar al begonnen zijn met Snappet?
  • Groep doorbroken technisch lezen in de groepen 5 t/m 8. Leerlingen oefenen met lezen net boven hun eigen niveau. Dat wil zeggen dat een leerling uit groep 6 bijvoorbeeld mee kan lezen met eind groep 7 niveau of midden groep 5 niveau. Dit wil ook zeggen dat leerlingen voor dit vak niet per sé bij de eigen groepsleerkracht zitten.
  • Thematisch werken in groep 3 en 4. De leerkrachten laten zien hoe zijn bij het schoolbrede thema aansluiten op een manier die bij de leeftijd van leerlingen uit groep 3 en 4 past.
  • De opstart en het samenwerken van de leerkrachten en leerlingen uit de kleutergroepen met de groep 2/3 en groep 3.
  • De opstart en het doorzetten van de unit 7/8(informatie hierover vindt u in de vorige onderwijsvernieuwingsblog)

Na de terugblik zijn we vooruit gaan kijken naar waar we naartoe willen werken. Gesplitst in onderbouw en bovenbouw zijn we samen gaan sparren en overleggen. Wat zijn onze doelen en waar willen we naartoe. Met het gezamenlijke doel, kinderen beter op hun eigen niveau helpen, in ons hoofd.

In de onderbouw gaan we efficiënter aan de slag met combineren van groepjes kinderen in de lessen van de groep 3 leerlingen. Waar we eerst alle groep 3 leerlingen bij elkaar pakte, maken we nu een tweedeling zodat de kinderen met hetzelfde leertempo bij elkaar zitten. Ook zijn we bezig met het efficiënter kleine kringen aanbieden voor de kleuters. Zo pakken we bijvoorbeeld leerlingen uit 1/2 A en 1/2 B een groepje leerlingen die dezelfde oefenstof nodig hebben.

In de bovenbouw gaan we kleine stapjes nemen om te zorgen voor meer eigenaarschap. Dat wil zeggen dat kinderen zelf beter inzicht hebben in wat ze aan het leren zijn, wat ze als kennen en kunnen, wat ze nog moeten oefenen.