Onderwijsvernieuwingsblog 1

Uit de praktijk van groep 6/7...

 

Sinds een tijdje werken we op onze school met unit 6/7. Wat is nou het verschil tussen een combinatiegroep en een unit?

 

Ten eerste: een unit is maar een benaming. Er zijn ook andere termen mogelijk. We gebruiken op school unit omdat dit het meest dichtbij komt bij ons ideaalbeeld.

In een combinatiegroep geeft de leerkracht les aan groep 6, waarna de kinderen zelfstandig aan de slag gaan. De leerkracht gaat vervolgens naar groep 7 om daar les te geven. Zo wisselt ze dit af.

In een unit worden veel meer -waar mogelijk- linken gelegd tussen de lesstof. Onder elkaar optellen tot 100 werkt op dezelfde manier als optellen tot 1000! De uitleg is hetzelfde. De sommen zijn van een ander niveau. Zo ook bij spelling: de uitleg van woorden met ij of ei is hetzelfde. De woorden van groep 6 zijn alleen andere woorden dan de woorden van groep 7.

Het verschil zit in de verwerking: dit gebeurt op een ander niveau. Daar komt Snappet om de hoek kijken. De leerkracht geeft één instructie, de kinderen verwerken op hun eigen niveau.

 

Een ander mooi voorbeeld uit de praktijk is technisch lezen. Het technisch leesniveau van een leerling is bijvoorbeeld te bepalen door het afnemen van de avi toets. Uit deze toets komt dan een leesniveau, bijvoorbeeld M6. Dit betekent dat het kind op het niveau leest van midden groep 6.

Stel nou dat er in 6 een aantal kinderen op M6 niveau lezen, een aantal op M7 niveau en een aantal op avi plus niveau. En in groep 7 lezen een paar kinderen op niveau M7, een paar op E7 en een aantal op avi plus niveau.

 

In een homogene klassikale setting (een aparte groep 6 en een aparte groep 7) zouden beide leerkrachten op 3 niveau les moeten geven. En … ze geven beide een instructie op het niveau M7 en het niveau avi plus! En wat zien we vaak in het onderwijs: de aandacht gaat naar de kinderen die extra instructie op een wat lager niveau nodig hebben. Leerlingen van avi plus komen dan soms niet aan “hun trekken”.

Dit hebben we in onze unit dus gecombineerd. Eén leerkracht geeft instructie op het niveau M6 en M7. Onze methode Estafette helpt hierin: het is goed mogelijk om dit te combineren in 1 les. De andere leerkracht geeft les aan de leerlingen met het niveau E7 en avi plus. Alle kinderen krijgen zo op hun eigen niveau les én we komen toe aan de behoefte van alle kinderen!